อาจารย์ประจำสถาบัน OPINION แยกออกเป็นหมวดหมู่ / วิชา

 

                                                             
 

 1.หมวดสอนสอบรับราชการ และวิชาเฉพาะสาขา   
    
 Teaching for Being Government Officials / Officers
 


 
2.หมวดภาษาอังกฤษ English Teachers    


 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 35
โดยอ.วิรัช แสนจันทร์ (A. Viruch Sanjun)
  ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
 2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร)
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO