เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ. ต่างๆ       
  

 

 

 

เตรียมสอบ ข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร  

 


 เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ  กรมศุลกากร  
ข้อสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ดูได้จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ   

 

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ อ.วิรัช แสนจันทร์ แต่ละชุด