แผนที่สถาบันโอพีเนี่ยน (OPINION)
เลขที่ 2100/1252  ถ.รามคำแหง ชอยรามคำแหง24/3
(เข้าซอย 20 เมตร) หัวหมาก  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3

 

 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 

Education Management Experience 
ปีที่ 35
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์ (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1304 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 87-9334871, (02)-7182752-3

http://www.opinioncorp.com ,
 www.facebook.com/OPINIONPRO