ไฟล์ข้อสอบ กกต. ชุดปัจจุบันล่าสุด
ตำแหน่ง: (พนัพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ)ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



ไฟล์ข้อสอบ กกต. ชุดปัจจุบันล่าสุด
ตำแหน่ง: (นิติกรปฏิบัติการ)
     ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



 


ไฟล์ข้อสอบ กกต. ชุดปัจจุบันล่าสุด

ตำแหน่ง: (พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



 

 

ไฟล์ข้อสอบ ศอ.บต.ชุดปัจจุบันล่าสุด
ตำแหน่ง:(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



 


ไฟล์ข้อสอบ ศอ.บต.ชุดปัจจุบันล่าสุด

ตำแหน่ง:(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศอ.บต.)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



 

ไฟล์ข้อสอบ ภาค ก.ก.พ. ชุดปัจจุบันล่าสุด

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


ไฟล์ข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น 
ปัจจุบันล่าสุด
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง




 

ไฟล์ข้อสอบ ธ.ก.ส. ชุดปัจจุบันล่าสุด
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



ไฟล์ข้อสอบ กรมศุลกากร
ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง




 

ไฟล์ข้อสอบ กรมศุลกากร
ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



ไฟล์ข้อสอบ ครูผู้ช่วย

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง





 

ไฟล์ข้อสอบ ปลัดอำเภอ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง



 


ไฟล์ข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร
ตำแหน่ง : พนักงานสอบสวน
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


 

 

 

 

ไฟล์ข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร ตำแหน่ง : พนักงานสอบสวน
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง




 

ไฟล์ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


 

ไฟล์ข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง

 

ไฟล์ข้อสอบ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


 

ไฟล์ข้อสอบภาค ข. ท้องถิ่น
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง

ไฟล์ข้อสอบ กรมบังคับคดี

(พนักงานราชการทั่วไป)
ตำแหน่ง : นิติกร

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


 


 


สั่งไฟล์ เมื่อโอนเงินแล้วให้นักศึกษาถ่ายสลิปการโอนมาช่อง Inbox https://www.facebook.com/1OPINIONPRO1/ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร