ไฟล์ข้อสอบ กกต. ปี 64
ตำแหน่ง: (พนัพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ)ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่างไฟล์ข้อสอบ กกต. ปี 64
ตำแหน่ง: (นิติกรปฏิบัติการ)
     ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง 


ไฟล์ข้อสอบ กกต. ปี 64

ตำแหน่ง: (พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง 

 

ไฟล์ข้อสอบ ศอ.บต.ปี 64
ตำแหน่ง:(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง 


ไฟล์ข้อสอบ ศอ.บต.ปี 64

ตำแหน่ง:(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศอ.บต.)
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง 

ไฟล์ข้อสอบ ภาค ก.ก.พ. ปี 64

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


ไฟล์ข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น  ปี 64

ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง
 

ไฟล์ข้อสอบ ธ.ก.ส.  ปี 64
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่างไฟล์ข้อสอบ กรมศุลกากร
ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ ปี 64
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง
 

ไฟล์ข้อสอบ กรมศุลกากร
ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
ตัวอย่างวิธีการดูข้อสอบให้ คลิ๊กตามภาพด้านล่าง


สั่งไฟล์ เมื่อโอนเงินแล้วให้นักศึกษาถ่ายสลิปการโอนมาช่อง Inbox https://www.facebook.com/1OPINIONPRO1/ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร