Since 1984ธ.ก.ส.

รับสมัครบุคคลภายนอก

ตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

นักพัฒนาการเงิน ระดับ 4

มาเเล้ว‼️ ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 870 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 24 -31 พ.ค. 66

รายละเอียดตามลิ้งก์ด้านล่าง
https://baac.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR29cmaUhDXtSGveadgXDgDWH7Lfh0psVsqgW5Q73wdNfgbOrJd6pRE8a24

วันนี้สอบ ธกส. ประจำปี 66
ที่กทม. ที่เดียว
ณ สนาม ม.ธรรมศาสตร์ ม.สวนสุนันทา
ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว.พณิชยการราชดำเนิน
จำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 25,000 คน

สอบวันที่ 16 ก.ค.66


พร้อมติวเข้ม ‼️เจาะข้อสอบประเด็นหลัก
เเบบตรง ๆ เหมือนติวครั้งล่าสุดปีที่เเล้ว 65

 

ราคาติว ภาค ก 2800 /ภาค ข 2800 บาท
สมัครติว 2 ภาค
ลด 1,100 เหลือ 4,500 บาท
ลงติวภาคใดภาคหนี่ง
ราคา 2800 บาท
 

สมัครแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มารับเข้ากลุ่มแล้วดูได้เลย -----------------------------------------------

ตามรายละเอียดลิ้งก์ด้านล่าง

https://baac.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR3jV5ayMucSpCVr1DW2oEQPcgOTFofhevPVKOc7Y6s_uTEBQn4W1vDqouY

คุณสมบัติ

ผู้ที่จะสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ

ที่กำลังจะเปิดสอบเร็วๆนี้

รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1vNA0CJENG4k9naN71YrrUaF_OMmtM1hc/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------
#ธกส.150 อัตรา (ป.ตรี )‼️‼️
===============================
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด จำนวน 150 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง - 5 พ.ย. 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.baac.or.th/th/content-job.php?content_id=16019&content_group_sub=7&content_group=3&content_group_semi=&inside=1


===============================
ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง กำหนดการสอบข้อเขียนและข้อกำหนดในการเข้าสอบ เพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจำประจำสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี บัญชี 2563
กำาหนดวันสอบข้อเขียนเป็น
วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.baac.or.th/th/content-job.php?content_id=16000&content_group_sub=7&content_group=3&content_group_semi=&inside=1&fbclid=IwAR3xGc-2Wvf6QCTRO51GYR39CHJwTc84eGqs0jwTiK3SPOIPr7qkIX5Fkag
 


มาเเล้ว ธกส. รับครั้งใหญ่
จำนวน 400 อัตราบรรจุทั่วประเทศ

รับสมัครบัดนี้ - 8 ธ.ค. 63 สอบ 10 ม.ค.64
--------------------------------------------
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดต่าง ๆ

ตามรายละเอียดนี้
https://www.baac.or.th/th/content-job.php?content_id=15525&content_group_semi&content_group_sub=7&content_group=3&inside=1&fbclid=IwAR050aEmwtSOmlUHOLIO3oCp0p3_3M7zefo-lklYBBotETo28Z2zmapweKY

เตรียมสอบ ชุดเจาะเกราะ!!! ข้อสอบ ธกส. เพื่อสอบ ปี 2564
( สอบ 10 ม.ค. 64 )
เจาะข้อสอบล้วน ๆ พร้อมอธิบาย เจ๋ง ๆ ครอบคลุ่มเนื้อหาทั้งหมด
เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย เพื่ออ่านประกอบก่อนสอบจริง
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการสถาบัน OPINION
จัดทำมาทุกการสอบ
สอบถามการซื้อไฟล์ ข้อมูลได้ใน ราคา 199 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วน !!! ธ.ก.ส. ปี 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถาบันโอพิเนี่ยนเปิดติวเข้มทุกครั้งที่มีการเปิดสอบ ได้ผลดีทุกครั้ง !!!
 


ด่วน !!! ธ..ส.

ประกาศรับสมัครสอบ เข้าเป็นพนักงานตำเเหน่ง เกี่ยวกับพัฒนาธุกิจ ระดับ 4 ป.ตรีเกือบทุกสาขา

ประจำปี 2562 เป็นต้นไป

 รายละเอียดเบื่องต้นให้อ่านการรับสมัครของ ธกส.ตามนี้
http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index

______________________________________________________________________

 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ

1. ให้ใช้ผลสอบ ภาค ก ของ กพ ยื่นสมัครสอบ
   

2. เนื้อหาหลักสูตรเตรียมสอบ ธกส. ตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ อิงการสอบครั้งล่าสุด ปี 2560 ดังนี้
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
        2.1.1 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
        2.1.2 การบริหารงานสินเชื่อ
        2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
        2.1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
    2.2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
        2.2.1 ความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น
        2.2.2 ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น
        (ด้านธุรกรรมทางการเงิน ตราสารทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน การคำนวณดอกเบี้ย การลงทุน การวางแผนทางการเงิน)
    2.3 ความรู้เกี่ยวกับ ธกส.
        2.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธกส.
        2.3.2 ผลิตภัณฑ์และบริการ
    2.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
    2.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
    2.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
        2.6.1 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
        2.6.2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท
        2.6.3 ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการเงินชุมชน
    2.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
        2.7.1 หลักการตลาดเบื้องต้น
        2.7.2 การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
        2.7.3 ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
    2.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น
        - การคิดเชิงวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสาร จิตมุ่งบริการ และการทำงานเป็นทีม
    2.9 จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล

3.วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลา 30 นาที (50 คะแนน)

 

__________________________________________________________________________________________________

คำเเนะนำการสอบ ธ.ก.ส.เกี่ยวกับพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปี 2562
 

1.ธกส. เป็นธนาคารที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประชาชนชาวบ้านมากที่สุดจึงมีสาชาอยู่เเทบทุกอำเภอ ดังนั้นการรรับพนักงานจึงมจำนวนมากทุก ๆ 2 ปีหรือปีต่อปี
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. จากสถิติในการเปิดรับสมัครบางปี 2-3000 อัตรา / บางปี ว่างครั้งเเรก 1,700 / บางปีว่างครั้งเเรก 800 / เเตภายใน สอบปี ก็จะบรรจุทั่วประเทศหลายพันอัตราเช่นกัน ซึ่งเหมือนการสอบตำเเหน่งต่าง ๆ ที่ประกาศรับว่างอยู่ 100 อัตราเเต่บรรจุจริงเป็นพันอัตรา ครับ___________________________________________________________________________________________________________________________

3. จะรับป.ตรี เกือบทุกสาขา
___________________________________________________________________________________________________________________________

4. จึงมีจำนวนคนที่สมัครจำนวนมาก จากทั่วประเทศ
___________________________________________________________________________________________________________________________

5. เป็นตำเเหน่งที่ผู้คนสนใจสอบจำนวนมาก จากการสังเกตุมาทุก ๆ การสอบ ซึ่งโอพิเนี่ยนติวเเทบทุกครั้งที่มีการเปิดสอบร่วม 30 กว่าปี
___________________________________________________________________________________________________________________________

6. มีการเปลียนเเปลงเนื้อหาเเเนวข้อสอบจากเดิมบ้าง พอสมควร
___________________________________________________________________________________________________________________________

7. มาการสอบรับสมัครรอบต่อไปนี้ ทุกคนจะต้องมีผลสอบ ภาค ก ก.พ. ตั้งเเต่ปีนี้( 2562) เป็นต้นไป เห็นหรือยังว่าภาค ก .ก.พ.มีความสำคัญขนาดใหน ดังนั้นทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการสอบภาค ก ก.พ. ไปด้วย
___________________________________________________________________________________________________________________________

8. ผู้ที่จะสอบต้องอายุ 18 -35 ปี เท่านั้น
___________________________________________________________________________________________________________________________

9. เมื่อยื่นสมัครรวมถึงผลภาค ก ก.พ.เเล้ว น่าจะมีการจัดสอบภาค ข ที่เป็นเนื้อหาเเบบรวม ๆ ทั่วไป ซึ่งต้องรอดูทางธกส. จะนัดอีกครั้ง ต่อไป หรือขึ้นอยู่กับธกส. ว่าจะสอบอย่างไรสำหรับภาค ข นะครับ
___________________________________________________________________________________________________________________________

10.ใครมี ภาค ก ก.พ.อยู่ขณะนี้ก็สมัครได้เลย ใครยังไม่มีก็รอบสอบ 30 มิย.62 นี้ หรือสอบด้วย คอมฯ ต่อไป เเละปีหน้า ภาค ก ก.พ. ก็จะมีสอบ 2 รอบ เเละ รอบที่ 3 ก็คงเป็นการสอบด้วย คอมพิวเตอร์เช่นเดิม ให้เตรียมสอบไปได้เรือย ๆ
___________________________________________________________________________________________________________________________

11. จากข้อ 10 ก็หมายความว่าต่อไปการสอบเข้าทำงานที่ ธกส. ก็คงจะยื่นสอบได้เรือย ๆ ตลอดปีเหมือนสอบ TOEIC ขอให้มีภาค ก ก.พ.ก่อนนะครับ
___________________________________________________________________________________________________________________________

12. ทั้งหลายทั้งปวง ก็เลยมาลงที่ภาค ก ก.พ. จึงอยากเเนะนำให้ใครก็ตามที่จะุสอบรับราชการ , รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ( อย่างเช่น ธกส.) , เเละ องค์กรอื่น ๆ ที่มีฐานะเท่ากับส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน ศาลฯต่าง ๆ ท้องถิ่น เช่น กทม. หรือ อบต. เทศบาล อบจ. , ครูปรเภทต่าง ๆ คงต้องใช้ ผล ภาค ก ก.พ. ต่อไป
___________________________________________________________________________________________________________________________

13. ดังนั้นเมื่อ ภาค ก ก.พ. มีความสำคัญต่อการสอบเเทบทั้งหมด ผู้สนใจสอบ ควรเตรียมสอบภาค ก ให้ดี จึงเเนะนำว่า ควรให้ความสนใจต่อหลักสูตรการติว ภาค ก ก.พ. โดยเฉพาะ ที่สถาบันโอพิเนียน
___________________________________________________________________________________________________________________________

14. การติวภาค ก ก.พ. ที่โอพิเนี่ยน ติวมาเป็นปีที่ 34 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งเเบบติวสด( เเถมออนไลน์ฟรี) ที่สถาบัน เเละ ออนไลน์เเบบนำคลิปจากติวสดมาลงให้ที่กลุ่มปิดโดยเฉพาะ ดังนั้นทุกคนติวได้จากทั่วประเทศ / ซึงสถาบันติวตลอดปี นะ่ครับ โดยทีมติวมือ อาชีพ อันดับ 1 ของ ประเทศ โดยการนำโดย อ.วิรัช เเสนจันทร์ อ. พัชรี อ.อู๊ด อ.โจ๊ก อ.มด เเละ ทีมติวต่าง ๆ หยุ่ดติวเเต่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
___________________________________________________________________________________________________________________________

15 ดังนั้น จะมีคลิปใหม่ ๆ ให้ตลอดปี เเม้จะเป็นเรืองเดิม ๆ ก็ตาม ดูซ้ำ ทบทวนได้ตลอด

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ด่วน !!! ธ.ก.ส. รับ 300 อัตรา ป. ตรีเกือบทกสาขา 2560

สถาบัน โอพีเนี่ยน พร้อมเปิดติวเจาะข้อสอบประเด็นหลักมุ่งผลสอบได้มากที่สุด
 

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 สาขา 300 อัตรา ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครจนถึง 28 เม.ย 60

                       1. รับป.ตรี เกือบทุกสาขา
                       2. สอบ 11 มิ.ย. 60
                       3. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย - หญิง
                       4. สอบ วิชา
                          4.1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
                          4.2. วิชาเฉพาะ
                          4.3. วิชาความละเอียดเเม่นยำ
                    

                                  รายละเอียดการรับสมัครของ ธกส. ดูตามนี้  

ราคาคอร์ส :ติวจนกระทั้งถึงสอบ

        1.) ิวสดราคา= 45,00 บาทลดเหลือ = 3,900 าท
        2.)  ติวออนไลน์ราคา
= 2,900 บาท
    
           ***ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ***

ตารเพดกเกดกเดตตารางกเดก                               ตารา ตารา        ตารา

 


 

                    รายละเอียดการรับสมัครของ ธกส. ดูตามนี้
http://www.baac.or.th/…/013296-3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B…

         ทีมสอน นำโดย อ. วิรัช แสนจันทร์ อ. พัชรี อ. มด อ. เอก และคณะ พร้อมแนวข้อสอบอย่างสมบูรณ์ ทั้งที่เคยออกและ
    สร้างขึ้นใหม่ เพื่อครอบคลุมข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ

 

 ระเบียบการรับสมัครที่ผ่านมาครับ

    + ระเบียบการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

   *** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี นายวิรัช แสนจันทร์
  หมายเลขบัญชี 243 - 028571- 4
  ธนาคาร กรุงเทพ
  สาขา ย่อย ซ.รามคำแหง28
  ประเภท ออมทรัพย์

           
 นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปแจ้งเรียน
ที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป


 
      *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได่ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***
          
    Sat, Sun 09.00 - 18.00
               Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience  ปีที่ 38
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3
 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ
 www.facebook.com/OPINIONPRO