นักการข่าวปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับเข้าราชการ ในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ

บรรจุครั้งแรกอย่างน้อย จำนวน 60 อัตรา (บรรจุหลายร้อยอัตราภายใน 2 ปี )
----------------------
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 62
---------------------

รายละเอียดดังนี้

>> ดูระเบียบการสอบ <<

 
 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION
 
Education Management Experience  ปีที่ 30
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร)
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO