Since 1984 

 

 กรมราชทัณฑ์
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก จำนวน 285 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พ.ย. 64
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://correct.thaijobjob.com/

ราชทัณฑ์ 325 อัตรา !!!
------------------------
กรมราชท้ณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ทั้งตำเเหน่งปฏิบัติการ เเละ ปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งเเรกจำนวน 325 อัตรา
รับสมัคร 28 ธ.ค. 63 - 19 ม.ค. 64
ตามรายละเอียดนี้

https://drive.google.com/file/d/1EAgVTmZBMAUO1UlkfyTwnMAM22X5pk2_/view?usp=sharing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติวเข้ม สุดๆ ผ่านชัว ๆ กรมราชทัณฑ์ ล่าสุดปี 62
ประสบการณ์การติวเจาะข้อสอบกรมนี้มาโดยข้อสอบ รู้แนวและจุดออกข้อสอบมาเป็นอย่างดี

และ ศิษย์เก่าสอบติดเป็นจำนวนมาก จากอดีต - ปัจจุบัน
กรมฯ รับสมัคร 24 ธ.ค. - 18 ม.ค. 62

ติวกรมราชทัณฑ์ ทุกตำเเหน่ง ทั้งปฏิบัติการเเละ ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ กฏหมาย , พรบ. อื่น ๆ เนื้อหาเหมือนกัน
ในกรณีที่เเตกต่าง จะเเยกวิชาให้

เริ่มติว เสาร์ที่ 12 มค. 62 เวลา 9.30 -16.30 เป็นต้นไป ติวให้ครบทุกวิชาอย่างสมบูรณ์
พร้อมเจาะข้อสอบ ให้ตรงประเด็นมากที่สุด

( ประสบการณ์การติวมาจำนวนครั้งกับการสอบนับไม่ถ้วน ทำให้สอบติดจำนวนมากมาทุกครั้ง ) 
จำนวน 165 อัตรา บรรจุครั้งเเรก

(ภายใน 2 ปีบรรจุมากกว่านี้หลายเท่า)
 
1. โดยเฉพาะตำเเหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ป.ตรีทุกสาขา
2. ตำเเหน่งนักวิชาการอบรมเเละฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ป.ตรีทุกสาขา เเละ ปฏิบัติงาน ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขา
3. ตำเเหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขา

============================
โดยคณะผู้ติว คณะผู้ติวจากผู้ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อาจารย์ปอนด์ ,อ. คิว 
บริหารหรือดูเเลหลักสูตรนี้โดย อ.วิรัช เเสนจัน่ทร์ เเละ กรรมการหลักสูตรของสถาบัน 
=============================
 

1. กรมราชทัณฑ์ เรียกบรรจุจำนวนมาก เเม้จะระบุจำนวนใว้ไม่มากก็ตาม ในตำเเหน่งปฏิบัติการเเละปฏิบัติงาน
(จากสถิติทุกครั้งที่เปิดสอบ )


2. เห็นข้อสอบในเเต่ละครั้งที่เปิดสอบ รู้เเนวข้อสอบเป็นอย่างดี มีโอกาสสอบได้สูง มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์


3. ใช้คณาจารย์มืออาชีพติวเเละจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติวเช่นกัน
พร้อมศิษย์เก่าโอพิเนี่ยนที่รับราชการในส่วนราชการดังกล้าว


4 การติวโดยการเน้น จุดเด่นพรบ.หลัก รวมถึงกม. ใหม่ที่เปลี่ยนเเปลง


5. พร้อมสรุปเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องให้


6. การติว
6.1 ติวสด ทั้ง ระดับปฏิบัติการ เเละ ปฏิบัติงาน ที่สถาบัน 3900 บาท เเถมฟรีออนไลน์เพื่อการทบทวน เเละ การขาดเรียน
6.2 เเบบ ออนไลน์ 2900 บาท โดยอัดวีดีโอจากการติวสดนำมาลงให้ในกลุ่มติวออนไลน์อีกครั้ง
พร้อมเเนบไฟล์เอกสาร PDF. เเนบด้านล่างวิดีโอ เรียนได้ทั่วประเทศ 
 
 

ระเบียบการรับสมัครสอบกรมราชทัณฑ์ ปี 2562
ตามรายละเอียดดังนี้!!!

https://drive.google.com/open?id=1WUj4gCtkwm7PW0PSpmJs_8DLUFAfdivl


วิชาที่สอบ กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติการ ป.ตรี

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฉพาะหมวด 6 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด 10
2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรม ( สอบเฉพาะผู้มีวุฒิ ป. ตรี ) ******
6. เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์
วิชาที่สอบ กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ปวท., ปวส.
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฉพาะหมวด 6 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด 10
2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ปวส. ทุกสาขา , ป. ตรีทุกสาขา / ทั้งระดับปฏิบัติงาน เเละ ปฏิบัติการ
  รับสมัคร 12 เม.ย. - 10 พ.ค. 59
  สอบต้นเดือน มิ.ย. 59

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1. ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)  จำนวน 72 อัตรา
    2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑื์ปฎิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 1,391 อัตรา

  ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.
  เริ่มติวตั้งเเต่ เสาร์ที่ 23 เมย. 59 เป็นต้นไป เวลา 9.30 - 16.30 น.   ( อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม )
  เป็นรอบเสาร์- อาทิตย์ เเละ อาจเสริมในช่วงเย็นวันธรรมดาเป็นบางส่วน เเละ ติวเข้มเพิ่มเติมในวันนักขัตฤกษ์

  รายละเอียดการรับสมัคร
      
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635953842316274129.pdf


**สถาบันติวหลักสูตรนี้มาตลอดได้ผลเป็นอย่างดี การันตีฝีมือการติวเเละเจาะข้อสอบนำโดย อ. วิรัช เเสนจันทร์ อ. เอกรัฐ เเละ คณะอีกจำนวนหนึ่ง
   ที่ชำนาญด้านกรมนี้โดยเฉพาะ **

 

 

ราคาติว

         1.  ราคาค่าติวสด 3,800 บาท  (เเถมฟรีออนไลน์เพื่อการทบทวน เเละ การขาดเรียน)

         2. ราคาติวออนไลน์ 2800 บาท  (โดยอัดวีดีโอจากการติวสดนำมาลงให้ในกลุ่มติวออนไลน์อีกครั้ง พร้อมเเนบไฟล์เอกสาร PDF. เเนบด้านล่างวิดีโอ)
หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรลงทะเบียนแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
      
*** ศิษย์เก่าโอพิเนี่ยนทุกหลักสุตรเเนะนำมาลดได้ 20  บุคคลทั่วไปลดได้ 10 %***


เนื้อหาที่สอบ

1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง
    พ.ศ. 2549 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
5.  พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และ จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
6.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาญาวิทยาและทัณฑวิทยา
7. เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
 

  ตารางเรียน

เริ่มติว เสาร์ที่ 12 มค. 62 เวลา 9.30 -16.30 เป็นต้นไป


 

   *** กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี นายวิรัช แสนจันทร์
  หมายเลขบัญชี 243 - 028571- 4
  ธนาคาร กรุงเทพ

           
นักศึกษาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สถาบันและ fax
ใบสลิป์ที่โอนเงินไปให้ที่สถาบัน และนักศึกษาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปแจ้งเรียน
ที่สถาบันอีกครั้ง ซึ่งสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป


 
      *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได่ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***
          
    Sat, Sun 09.00 - 18.00
               Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  10.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience  ปีที่ 38
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3
 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ
 www.facebook.com/OPINIONPRO