Since 1984
 

หลักสูตรเตรียมสอบ
CU-TEP
Test of English for International Communication


ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ทางจุฬาฯ เป็นผู้ออกข้อสอบเอง มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
1. Listening มีทั้งหมด 30 ข้อ
2. Reading มีทั้งหมด 60 ข้อ
3. Writing มีทั้งหมด 30 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนนรวมเป็น 120 คะแนน

cu-tep reading:
ข้อสอบจะมี 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 cloze test มี 15 ข้อ
โดยข้อสอบจะมี passage มาให้และให้เราเลือกเติมลงในช่องว่าง ซึ่งในตัวของข้อสอบนั้นจะมีทั้งวัดความรู้ทางด้าน คำศัพท์ cu-tep และ Grammar ในตัว ซึ่งจะใช้ทักษะด้านการเดาศัพท์ของ Context clue เป็นหลัก

ส่วนที่ 2 จะเป็นบทความขนาดสั้นจำนวน 1 บทความ ความยาวประมาณครึ่ง A4 เรื่องที่มักจะออกจะเป็นลักษณะการเขียนจดหมายทั่วไป หรืออาจจะเป็นบทความสั้นๆ ให้ทำ โดยจะมีทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน

ส่วนที่ 3 คือ บทความขนาดยาวประมาณ 4 บทความ ความยาวบทความละ 1 หน้า A4
โดยเนื้อหาที่มักจะออกจะเป็นพวกแนว วิทยาศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และในตัวคำถามที่มักจะเจอคือ ถามชื่อเรื่อง ถาม main idea หรือเป็นพวกการถาม detail ของเรื่องทั้งหมดเป็นหลัก

cu-tep listening:
ข้อสอบจะมี 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 จะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ
โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นถามสำนวน การตีความจากเสียงของผู้พูดเป็นหลัก หรือว่าสิ่งที่เขาแนะนำให้ทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น
ส่วนที่ 2 จะเป็นการสนทนาที่ยาวขึ้นกว่าเดิม
โดยข้อสอบมักจะถาม เกี่ยวกับเรื่องว่าใจความหลักที่ทั้งคู่คุยกันนั้นคืออะไร แล้ว tone ของเรื่องเป็นแบบไหน หรืออาจจะเป็นจำนวนสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไปคืออะไรเป็นต้น

ส่วนที่ 3 จะเป็นการบรรยายของอาจารย์ให้จด lecture ในห้องเรื่อง จะเป็นเนื้อหาเชิง academic ไปเลย แต่จริงๆแล้ว โจทย์จะเอาความยาวของเรื่องมาทำให้เราเหนื่อยอ่าน แต่จริงๆจะถามแต่ใจความหลักของเรื่องมากกว่า และคำที่ต้องรู้จักในข้อสอบประเภทนี้คือคำว่า not, except เป็นต้น
cu-tep writing:
ข้อสอบจะเป็นลักษณะการวัด error identification หรือจับจุดผิดในตัวของประโยคว่ามีตรงไหนที่ผิด grammar ไปบ้าง โดยจะให้ทำทั้งหมด 30 ข้อ โดยอาจจะเอาประโยคที่ยาวๆ มา หรือสั้นก็ได้ แต่เป้าหมายหลักของตัวข้อสอบเพื่อดูว่าสามารถใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องแค่ไหน

 

ภาพ : atc.chula.ac.th


คะแนน CU-TEP มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ ซึ่งสามารถนำไปยื่นในคณะที่กำหนดใช้คะแนน CU-TEP ในการพิจารณาการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยบางคณะอาจจะตั้งเกณฑ์คะแนนอย่างต่ำเอาไว้ ดังนั้น ควรศึกษาอย่างละเอียด และเตรียมตัวให้พร้อม นอกจากนี้ คะแนน CU-TEP อาจสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก หรือใช้ยื่นเพื่อเข้าทำงานได้ในบางบริษัท หรือองค์กรที่กำหนดใช้คะแนน CU-TEP เป็นมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอีกด้วย

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700
e-mail:cuatc@chula.ac.th

 

 


กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี นายวิรัช แสนจันทร์
  หมายเลขบัญชี 243 - 028571- 4
  ธนาคาร กรุงเทพ

  *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***   
Sat, Sun 08.30 - 20.00  
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri  09.00 - 20.00

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 35
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)

ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ซอย. 24/3
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3

http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com