Since 1984

OPINION___BOOKS
ดูรายการชำระเงินด้านล่าง

หนังสือออกใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ก  ก.พ. ระดับ 1-2 ปีล่าสุด (วุฒิ ปวช. ปวส. และปวท.)

เป็นหนังสือที่ตรงข้อสอบมากที่สุดเพราะคณะผู้เขียนและรวบรวมเป็นผู้เข้าสอบเอง
 
  ออกจำหน่ายแล้ว...

1. เป็นการปรับปรุงใหม่ เพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาพร้อมข้อสอบแต่ละปีรวมกันถึงปีล่าสุด(พร้อมเฉลย)

2. สรุป รวบรวม เขียน โดยทีมติวมืออาชีพ อ.วิรัช แสนจันทร์ อ.พัชรี และคณะอาจารย์ประจำสถาบันโอพิเนี่ยน(เนื้อหารวม
    คณิต + อังกฤษ + ไทย) ร่วมกับสำนักพิมพ์
Sky Book

3. สั่งซื้อได้ในราคา 190 บาท
+ ค่าส่ง 60 บาท(แบบลงทะเบียน)หรือส่งแบบ EMS 85 บาท

4.สั่งซื้อโดยการโอนผ่านบัญชีนี้
(อยู่ด้านล่าง) แล้วนำสลิปภาพถ่ายมาพร้อม ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ที่จะจัดส่งไปให้ มาที่ อีเมล
    /หรือช่องข้อความเฟสบุ๊ก ได้ที่ http://www.opinioncorp.com/contact.htm

5. รีบสั่ง เนื่องจากได้รับมาจำนวนพอเหมาะและจำกัดจากสำนักพิมพ์
 


 
ราคาพิเศษ 190 บาท  (บวกค่าจัดส่ง 60 บาท ลงทะเบียน , ถ้าจัดส่งแบบ EMS 85 บาท)
 

 
 เนื้อหาทั้งหมด

วิชาคณิตศาสตร์
     - ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
     - อนุกรม
     - สดมภ์
     - เงื่อนไขสัญลักษณ์
     - การวิเคราะห์ข้อมูล
     - เงื่อนไขภาษา
     - ข้อสอบคณิตศาสตร์
     - เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์
               
วิชาภาษาไทย
     - หลักภาษา
     - เสียงในภาษา
     - คำเป็น - คำตาย
     - คำอุปมา - อุปไมย
     - พยางค์
     - คำซ้อน
     - คำสมาส
     - การเขียนคำลักษณะพิเศษ
     - การใช้คำ
     - การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
     - เหตุผลกับภาษา
     - การโน้มน้าวใจ
     - การอ่านจับใจความ
     - การอ่านตีความ
     - ข้อสอบภาษาไทย
     - เฉลยข้อสอบภาษาไทย
     - แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
     - เฉลยข้อสอบอุปมาอุปไมย
            
วิชาภาษาอังกฤษ
     - Structure : โครงสร้างภาษา
     - Vocabulary : คำศัพท์
     -
Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
     - Conversation

 
z

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

1.   ค่าส่งเล่มละ 60 บาท(ลงทะเบียน) , ถ้าจัดส่งแบบ EMS 85 บาท  + ค่าหนังสือตามรายการข้างต้น
2.   โทรสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
(02)7182752-3, 084-4481637, 087-9334871
      หรือสั่งซื้อสินค้าทาง 
Email:opinionpro@hotmail.com
3.   ชำระเงินผ่านทางบัญชี
      
           

     ชื่อบัญชี
     หมายเลขบัญชี
     ธนาคาร
     ประเภท
นายวิรัช   แสนจันทร์
243 - 028571 - 4
กรุงเทพ 
ออมทรัพย์ 

4.   แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ หรือ ส่งมาทาง Email:opinionpro@hotmail.com
5.   หลังจากทางสถาบันได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่านแล้ว จะดำเนินการส่งสินค้าให้ทันทีทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 34
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1304 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3
 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
 
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com และ www.facebook/opinionpro