ประวัติ หลักสูตรเตรียมสอบราชการ OPININICA
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำสถาบัน ติดต่อเร แผนที่   สมัครงาน

 

 

การโอนเงินชำระ ค่าติวหรือซื้อหนังสือ ผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ !!!

 

 

หนังสือและไฟล์ข้อสอบ PDF ล่าสุด

ไฟล์ข้อสอบ PDF ตำแหน่งต่างๆ Update ปีล่าสุด คลิ๊กภาพด้านล่าง

วิธีการจัดทำไปอ่าน

1. โหลดและสามารถปริ้นออกมาจัดทำเป็นเล่มตามจำนวนหน้าที่มีแล้วสามารถขีดเขียนได้ตามสะดวก

2. สามารถนำพกพาไปอ่านได้ทุกที่

 

                  1.การติวสดที่สถาบันโอพิเนี่ยน       ///     2.วิธีติวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก มีดังน

 

 

 


 

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ารับราชการ


 

 


 

หลักสูตรติวเข้มข้นเจาะประเด็นหลักข้อสอบที่เปิดติวปี2563 โดยทีมติว
มืออาชีพสถาบันโอพิเนี่ยน ปีที่ 34  

 

   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันได้ปรับปรุง เสียงและแสงของการติวออนไลน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนออนไลน์

 

 

 


  
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาของสถาบันผู้สอบผ่านปลัดอำเภอ (จัดลำดับ) ปี 2559 
  
   
เว็บไซต์การรับสมัครนายสิบตำรวจ " กองการสอบ "
   
   
การรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานคร ภาค ก.และ ข. ปี 2559
       การรับสมัครเข้ารับราชการ กรมที่ดิน ประจำปี 2559
  
   
การเปิดรับสมัครติวปลัดอำเภอ รุ่นต่อไปของสถาบัน
  
   
หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  " ข้าราชการอัจฉริยะ "
   
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติแล้ว 21,605 อัตราท้องถิ่นทั่วประเทศ
 

   CONGRATULATIONS
   
ขอแสดงความยินดีต่อทุกคน กับตำแหน่งปลัดอำเภอ ปี2559
    ด้วยความจริงใจจากสถาบัน
OPINION (โอพีเนี่ยน)
    
และเป็นกำลังให้กับผู้ยังสอบไม่ผ่านทุกท่านครับ

มีดังนี้

  1.    น.ส. ขนิษฐา                         หงส์สุวรรณ                  

  2.    น.ส.  จีรนันท์                        สีลาดเลา

  3.    นาย ไชยพร                          เอี่ยมวงค์

  4.    นาย กิตติพงศ์                       วงค์สวัสดิ์

  5.    น.ส. ปัทมา                           งามสูงเนิน

  6.    นาย ฉลอง                           พรหมจรรย์

  7.    นาย ชูเกียรติ                         ลูกอินทร์

  8.    น.ส. จิราวรรณ                      กล้าเกียรติกุล

  9.    จ่าเอก ณัฐวุฒิ                       ศรีเกษม

  10.  นาย วทัญญู                         ภู่พรประเสริฐ

  11.  น.ส. ธัญชนก                        พิทยานันทกุล

  12.  น.ส. ศศิรดา                         วีระสุนทร

  13.  นาย ชัยวุฒิ                           ทองเหม

  14.  น.ส. ยศธร                           ผลเจริญรัตน์

  15.  นาย สิรวิชญ์                         เลื่อนชิด

  16.  ว่าที่ร.ต. สนทนา                   เทิดธีรธรรม

  17.  น.ส. กิตติอัจฉรา                   อะทะไชย

  18.  นาย วิชาญ                           เพ็ชรโต

  19.  นาย สุเทพ                            ทองบุญ

  20.  น.ส. พรรษา                         ปัญญาคม

  21.  นาย ยศพล                           ชัยบุลวัชร

  22.  นาย สมชาย                         วงศ์พัฒนวุฒิ

  23.  นาย อภิชาต                         ศรีสุทธิ์

  24.  นาย ภรานิตย์                        จันทร์ยัง

  25.  น.ส. ซูไฮรีณ                         บาซอ

  26.  นาย ธานุวัฒน์                      กุลเรือง

  27.  จ่าอากาศหญิง ศิวดาติ์           ทาปลัด

  28.  นาย สันติสุข                         ขาวสระคู

  29.  น.ส. สาวิกา                          ท่านทรัพย์
 

 

 

 

30.  นาย ปิโยรส                          ศรีคำน้อย

31.  นาย ประเสริฐ                       มหาสุข

32.  นาย พิพัฒน์                         ปิติสิวะพัฒน์

33.  นาย อภิวัฒน์                        โพธิมะณี

34.  นาย สมศักดิ์                         ไกรเทพ

35.  นาย ศุภฤกษ์                         สุวรรณชาตรี

36.  นาย ชัยณรงค์                       สิริวัฒนานนท์

37.  น.ส. ณัชพิชาพัฒน์                ปัญญากรรธ์ธร

38.  นาย เอกณรงค์                      แก้วอำรัตน์

39.  นาย วรท                              เทิดวิระพงศ์

40.  น.ส. เกตุวดี                          ปรางนาคี

41.  นาย ณัฐวุฒิ                         ไวกิจอเนก

42.  นาย เจษฎา                          อำคาแก้ว

43.  นาย อดุลย์                           คำพมัย

44.  น.ส. นารีนาท                       พลซื่อ

45.  นาย เรืองริศ                          โรจนะ

46.  นาย ภูมิพัฒน์                       แร่ทอง

47.  นาย วีระพันธ์                        ไชยยศ

48.  นาย อภิเชษฐ                        ภาพเพียร

49.  น.ส. ภาการ                          ภูบานเช้า

50.  นาย จรัญ                             ขุนเจริญ

51.  นาย พิษณุ                           ยศหล้า

52.  นาย โกสินทร์                        ประกอบพร

53.  นาย ธีระพงษ์                       ตรีรัตน์วดี

54.  นาย สุวพัฒน์                        ชุมชน

55.  จ่าเอก ไพบูลย์                       ละครพล

56.  น.ส. พรทิพย์                        พรมนิล

57.  นาย ธนวัฒน์                        ฤทธิไชย

58.  น.ส. วิลัยวัลย์                       ศรีพรหมทอง

 

 

 

 

                 จากการดำเนินโครงการหลักสูตรนี้มาเป็นเวลานานนับตั้งแต่หลังสอบปี2551 สถาบันก็เริ่มดำเนินตามกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ว่านักศึกษามีทั้งหมด 500 กว่าคน  จะต้องให้ได้ไม่ต่ำกว่า 150 คน 
ส่วนน้องๆ เพื่อนที่ติวปลัดอำเภอที่สถาบันที่ยังสอบไม่ผ่านถือว่าทุกคนที่เข้าติว  เราเห็นแล้วว่าทุกท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่มาโดย ตลอดผ่านการเรียน  อุปสรรคต่างๆ  มากมาย  การทำการบ้าน  การสอบทดสอบ  (pre-test) การอ่านหนังสืออย่างหนัก อุทิศเวลาให้กับการอ่าน การมาเรียนเป็นอย่างมาก...อยากบอกว่าแม้...สอบไม่ผ่านครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทำอะไรไม่สำเร็จ  แต่หากเป็นสิ่งตอกย้ำถึงการต่อสู้ ของท่านเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ต่อสู่ต่อไป และท่านจะสำเร็จแน่นอนในวันข้างหน้า  ที่กำลังจะมาถึงนี้...

...ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่าน ทั้งผู้สอบผ่านและผู้ไม่ผ่าน...  สถาบัน OPINION


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ปลัดอำเถอ ประจำปี 2559  (คลิกดู)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน(รอบสุดท้าย)กรมศุลกากร'56รายชื่อนักศึกษาบางส่วนที่สอบผ่านติวที่สถาบันฯ(คลิกดูรายชื่อที่นี่)


นศ.ที่สอบผ่านขึ้นสุดท้ายของสำนักงานปปช.(ตำแหน่งป้องกันการทุจริตฯ ปราบปรามฯ และตรวจสอบฯ) <click>
นศ.
ที่สอบผ่านขึ้นสุดท้ายของหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการทั้งติวและอบรมสัมภาษณ์ที่สถาบันฯ <click>
นศ.ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ  <click>
นศ.ที่สอบผ่านขึ้นสุดท้ายของหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการทั้งติวและอบรมสัมภาษณ์ที่สถาบัน <click>
นศ.ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีรอบสุดท้ายของหลักสูตรนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการที่ติวกับสถาบันฯ <click>
นศ.ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีรอบสุดท้ายของสนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง <click>

 

ออกใหม่ล่าสุดคู่มือข้อสอบชุดรวมข้อสอบ
เจาะประเด็นหลักนายสิบตำรวจ
  1,945 ข้อ
  (ฉบับออกใหม่ล่าสุด)
         

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก  ก.พ. ระดับ 3

 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)


ออกใหม่คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก (ท้องถิ่น)

 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

 

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก  ก.พ. ระดับ 1-2

 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)  

เนื้อหา :
 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 - กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 - สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
   และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  ราคาพิเศษ  220  บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 
 
เนื้อหา :
 
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ
   - แนวข้อสอบพร้อมเฉลย


ราคาพิเศษ  280  บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 

เนื้อหา :
 
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ
   - พ.ร.บ.อบต.,เทศบาล, อบจ., บุคคล และพ.ร.บ.อื่น
     ที่ใช้ปฎิบัติราชการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
   - แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ราคาพิเศษ  295  บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 
 
เนื้อหา :
 
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ
   - แนวข้อสอบพร้อมเฉลย


ราคาพิเศษ  175  บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก  ก.พ. ระดับ 1-2

 เล่มสีส้ม (ฉบับปี 2559)


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก  ก.พ. ระดับ 3

เล่มสีม่วง (ฉบับปี 2558)


คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ เล่ม 1

        (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)


 คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ เล่ม 2

         (สรุปสาระสำคัญกฎหมาย) 
เนื้อหา :
 
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ
   - แนวข้อสอบพร้อมเฉลย


ราคาพิเศษ 175   บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 

เนื้อหา :
 
- คณิตศาสตร์วิเคราะห์
   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ
   - แนวข้อสอบพร้อมเฉลย


ราคาพิเศษ 280   บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 
 

เนื้อหา :
 
- ป.อาญา, ป.วิอาญา

   - ป.แพ่ง,  ป.วิแพ่ง

   - กฎหมายทั่วไป
   - แนวข้อสอบเก่า

ราคาพิเศษ  389   บาท 
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

เนื้อหา :
 
- ประวัติ วิสัยทัศน์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

   - พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
      คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน
   - การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
   - หลักเกณฑ์การตั้งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

 
ราคาพิเศษ  360   บาท   (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

**หมายเหตุ**

 บวกค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน  60  บาท  หรือ EMS 85  บาท

 

 

    หนังสืออื่นๆ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
   วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

  1.   ค่าส่งเล่มละ 60 บาท (ลงทะเบียน)+ ค่าหนังสือต่อเล่ม ตามรายการข้างต้น EMS 85 บาท
  2.   โทรสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
(02) 718-2752-3, 084-4481637, 087-9334871 หรือสั่งซื้อสินค้าทาง
Email:opinionpro@hotmail.com
  3.   ชำระเงินผ่านทางบัญชี 
 ชื่อบัญชี นายวิรัช  แสนจันทร์  หมายเลขบัญชี 243 - 028571 - 4 ธ.กรุงเทพ 
สาขาย่อย ซ.รามคำแหง 28 ออมทรัพย์
  4.    แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  Fax. (02)7182753
  5.   หลังจากทางสถาบันได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่านแล้ว จะดำเนินการส่งหนังสือให้ทันทีทั่วประเทศ